Åpningstider

Da vi begge driver dette på hobby basis og har heltidsjobber utenom, så har vi ikke en standard åpningstid. Vi ber derfor vennligst ta kontakt slik at vi kan bli enige om en tid. Da Morten har reise jobb, og har mye fritid. Så vil han gjøre så godt han kan for å være behjelpelig med dekk skift når du måtte ønske.